popolníky

Druh:Faktúra
Číslo: 60
Predmet (popis dokumentu):popolníky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Gastrozone spol s r.o.
Adresa dodávateľa:Konečného 13, 615 00 Brno
IČO dodávateľa:29181747
Cena: 122,32 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: