mop

Druh:Faktúra
Číslo: 62
Predmet (popis dokumentu):mop
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:4Home, a.s.
Adresa dodávateľa:Návažná 1154/35, 165 00 Praha 6
IČO dodávateľa:27465616
Cena: 61,86 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: