autorská odmena za licenciu

Druh:Faktúra
Číslo: 63
Predmet (popis dokumentu):autorská odmena za licenciu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovenský ochranný zväz
Adresa dodávateľa:Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa:178454
Cena: 14,28 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: