tonery

Druh:Faktúra
Číslo: 80
Predmet (popis dokumentu):tonery
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Soft-Tech, s.r.o
Adresa dodávateľa:Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO dodávateľa:45917272
Cena: 72,78 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: