Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:1518/2018-no
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00204251
Cena:64,75 €/ rok
Dokument zo dňa:29.12.2018
Zverejnené dňa:22.03.2018
Poznamka: