Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:OZ Sans Souci
Adresa dodávateľa:Iliašovce 231
IČO dodávateľa:45008965
Cena:
Dokument zo dňa:29.12.2018
Zverejnené dňa:22.03.2018
Poznamka: