Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:1A
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poľnohospodárske družstvo podielníkov
Adresa dodávateľa:Iliašovce 69
IČO dodávateľa:36470473
Cena:35 Eur s DPH/ha/rok
Dokument zo dňa:29.12.2017
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: