OU/ 2018003 01.03.18

Druh:Objednávka
Číslo: 2018003
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2018003 01.03.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:704
Cena: 1650,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: