OU/ 2018004 01.03.18

Druh:Objednávka
Číslo: 2018004
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2018004 01.03.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Stavomat RS, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Trhové námestie 1833/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO dodávateľa:46900900
Cena: 1020,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: