ŠJ/20180051 13.03.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180051
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180051 13.03.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 30,49 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: