zameranie výškopisu

Druh:Faktúra
Číslo: 93
Predmet (popis dokumentu):zameranie výškopisu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Miloš Ondruš GeoFix
Adresa dodávateľa:Bruselská 10, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:46193600
Cena: 320,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: