update

Druh:Faktúra
Číslo: 94
Predmet (popis dokumentu):update
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 10/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena: 273,12 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: