vypracovanie proj.d. športovo odd. zóna

Druh:Faktúra
Číslo: 100
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie proj.d. športovo odd. zóna
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Stavomat RS, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Trhové námestie 1833/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO dodávateľa:46900900
Cena: 1020,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: