materiál na olympiádu

Druh:Faktúra
Číslo: 154
Predmet (popis dokumentu):materiál na olympiádu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 35,54 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: