OU/ 2018006 03.05.18

Druh:Objednávka
Číslo: 2018006
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2018006 03.05.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36046884
Cena: 21,18 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: