OU/ 2018008 14.05.18

Druh:Objednávka
Číslo: 2018008
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2018008 14.05.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:TENTS s.r.o.
Adresa dodávateľa:Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:51141884
Cena: 276,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: