ŠJ/20180116 29.05.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180116
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180116 29.05.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 43,42 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: