ŠJ/20180117 30.05.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180117
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180117 30.05.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 35,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: