cvičenia pre deti

Druh:Faktúra
Číslo: 201
Predmet (popis dokumentu):cvičenia pre deti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INFRA Slovakia, s.r.o
Adresa dodávateľa:J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre
IČO dodávateľa:44752423
Cena: 26,79 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: