Prenájom nehnuteľností

Druh:Zmluva
Číslo:1/2018
Predmet (popis dokumentu):Prenájom nehnuteľností
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
Adresa dodávateľa:053 14 Dravce 55
IČO dodávateľa:31669981
Cena:35,- Eur s DPH/ha/rok
Dokument zo dňa:11.06.2018
Zverejnené dňa:15.06.2018
Poznamka: