Sponzorská zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Sponzorská zmluva
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Klub Slovenských turistov-úsek značenia, regionálna rada
Adresa dodávateľa:Wolkerová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:39,99,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.1970
Zverejnené dňa:15.06.2018
Poznamka: