Test zverejnenia zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:123456789
Predmet (popis dokumentu):Test zverejnenia zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Firma xxx
Adresa dodávateľa:xxxxxxx
IČO dodávateľa:123456
Cena:100,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.06.2018
Zverejnené dňa:20.06.2018
Poznamka:Poznamka