Testovacia FA

Druh:Faktúra
Číslo:111111111
Predmet (popis dokumentu):Testovacia FA
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:xxxx
Adresa dodávateľa:xxxx
IČO dodávateľa:xxxx
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.06.2018
Zverejnené dňa:20.06.2018
Poznamka:xxxx