Test zmluva 2

Druh:Zmluva
Číslo:222
Predmet (popis dokumentu):Test zmluva 2
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:qqq
Adresa dodávateľa:qqq
IČO dodávateľa:qqq
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.1970
Zverejnené dňa:20.06.2018
Poznamka:qqq