Popis FA

Druh:Faktúra
Číslo:1111
Predmet (popis dokumentu):Popis FA
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Dodavatel s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:31666108
Cena:100,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.06.2018
Zverejnené dňa:01.06.2018
Poznamka: