Zmluva o prenájme priestorov

Druh:Zmluva
Číslo:2018/22
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o prenájme priestorov
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Body a sekundy
Adresa dodávateľa:Starý plot 33
IČO dodávateľa:00128754
Cena:40,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.07.2018
Zverejnené dňa:28.06.2018
Poznamka: