ŠJ/20180133 19.06.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180133
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180133 19.06.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 10,19 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: