ŠJ/20180137 25.06.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180137
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180137 25.06.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 27,38 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: