zhotovenie rigola a parkovisko pri TJ

Druh:Faktúra
Číslo: 205
Predmet (popis dokumentu):zhotovenie rigola a parkovisko pri TJ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 17328,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: