KOP vyúčtovanie zmluvy

Druh:Faktúra
Číslo: 206
Predmet (popis dokumentu):KOP vyúčtovanie zmluvy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 49,36 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: