doplatok za zvýšenie ceny

Druh:Faktúra
Číslo: 207
Predmet (popis dokumentu):doplatok za zvýšenie ceny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPROST s.r.o
Adresa dodávateľa:Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1
IČO dodávateľa:31363091
Cena: 187,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: