prenájom pozemku

Druh:Faktúra
Číslo: 214
Predmet (popis dokumentu):prenájom pozemku
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 10,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: