balíček pre prvákov

Druh:Faktúra
Číslo: 215
Predmet (popis dokumentu):balíček pre prvákov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Elena Majeríková - ElenNeo
Adresa dodávateľa:, 023 45 Dolný Vadičov 80
IČO dodávateľa:41172914
Cena: 38,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: