potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 219
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 202,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: