mat. na olympiadu mŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 228
Predmet (popis dokumentu):mat. na olympiadu mŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 13,58 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: