záviny na olympiádu MŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 230
Predmet (popis dokumentu):záviny na olympiádu MŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Pekáreň PD Čingov
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:36217263
Cena: 9,70 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: