lečo - olympiáda

Druh:Faktúra
Číslo: 241
Predmet (popis dokumentu):lečo - olympiáda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 12,86 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: