mlieko a mliečne výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 250
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliečne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 119,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: