cestoviny

Druh:Faktúra
Číslo: 255
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 2,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: