oblek zásahový + príslušenstvo

Druh:Faktúra
Číslo: 257
Predmet (popis dokumentu):oblek zásahový + príslušenstvo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prometeus - SL s.r.o.
Adresa dodávateľa:Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:36463906
Cena: 3047,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: