kancelárske potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 263
Predmet (popis dokumentu):kancelárske potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 53,10 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: