optický valec do tlačiarne

Druh:Faktúra
Číslo: 276
Predmet (popis dokumentu):optický valec do tlačiarne
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AVP SERVIS Štefan Kukura
Adresa dodávateľa:Nálekova 1313/13, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:47488221
Cena: 30,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: