Zámenná zmluva na pozemok

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zámenná zmluva na pozemok
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Katarína Becková, Peter Faltin
Adresa dodávateľa:Iliašovce 36, Iliašovce 35
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.08.2014
Zverejnené dňa:27.08.2018
Poznamka: