ŠJ/20180149 28.08.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180149
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180149 28.08.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 149,97 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.08.2018
Zverejnené dňa:06.09.2018
Poznamka: