ŠJ/20180150 30.08.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180150
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180150 30.08.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 5,76 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.08.2018
Zverejnené dňa:06.09.2018
Poznamka: