strava IP

Druh:Faktúra
Číslo: 294
Predmet (popis dokumentu):strava IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Michal Girgaš
Adresa dodávateľa:Iliašovce 128, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:33058482
Cena: 693,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.08.2018
Zverejnené dňa:06.09.2018
Poznamka: