preprava IP

Druh:Faktúra
Číslo: 295
Predmet (popis dokumentu):preprava IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:EUROBUS, a.s.
Adresa dodávateľa:Staničné námestie 9, 042 04 Košice
IČO dodávateľa:759
Cena: 70,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.08.2018
Zverejnené dňa:06.09.2018
Poznamka: