overenie uzávierky

Druh:Faktúra
Číslo: 314
Predmet (popis dokumentu):overenie uzávierky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HURINES, s.r.o (audítor)
Adresa dodávateľa:Ul. Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:36449237
Cena: 600,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: