vstupova tebuľa erb

Druh:Faktúra
Číslo: 323
Predmet (popis dokumentu):vstupova tebuľa erb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Smrhola- OLYMP
Adresa dodávateľa:Madarovska 103, 93587 Santovka
IČO dodávateľa:32581190
Cena: 263,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: