rekultivácia rigolu

Druh:Faktúra
Číslo: 327
Predmet (popis dokumentu):rekultivácia rigolu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 4995,55 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: